Nieuwsbrief 1 juli 2019

Delft, 1 juli 2019 Beste ouders en/of verzorgers van Gymnastiekvereniging DOK-Delft, De vakantie staat weer voor de deur en middels deze nieuwsbrief brengen we jullie graag weer op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen binnen de vereniging. Contributieverhoging De

Erkend Leerbedrijf

Gymnastiekvereniging DOK-Delft mag zich officieel benoemen tot Erkend Leerbedrijf voor de opleidingen: Coördinator sportinstructie, training en coaching Sport- en bewegingsleider Studenten van deze opleidingen kunnen bij ons hun praktijkervaring opdoen middels een stage en/of leerbaan. Door studenten te helpen opleiden,

ALV 19 april 2018

De Algemene Ledenvergadering zal donderdag 19 april a.s. om 20.00 uur plaatsvinden. Locatie: Fretstraat 2, Delft. Noteer deze datum meteen in je agenda! Iedereen is welkom…. trainers, begeleiders, leden, vrijwilligers, bestuur, betrokkenen, ouders / verzorgers. Tijdens deze vergadering wordt veel