20171025_174516
20171025_174516 - copy
20171025_174449
20171025_174449 - copy
previous arrow
next arrow

Contributie Sport

Aerobic € 61,00 (1 uur per week)
Dames Conditietraining € 61,00 (1 uur per week)
Badminton € 72,25 (1,5 uur per week)
Volleybal € 75,00 (1,5 uur per week)

Betaling is per half jaar. De eerste keer wordt de contributie afgeschreven vanaf de datum van lidmaatschap tot het volgende betalingstermijn plus het inschrijfgeld. Daarna wordt de contributie ieder half jaar via automatisch incasso afgeschreven (april en oktober).
U betaalt eenmalig inschrijfgeld van € 6,00.

Indien u de contributie niet tijdig voldoet, kan dit uiteindelijk consequenties hebben voor eventuele deelname aan de les. Indien u overgaat tot betaling na ontvangst van de nota, wordt er € 1,50 onkosten in rekening gebracht per inning.

Opzegging dient te geschieden minimaal 1 kalender maand voor de nieuwe betalingstermijn (Dus: voor 1 maart of voor 1 september), d.m.v. een email naar: ledenadministratie@dok-delft.nl. Er vindt geen terugbetaling plaats. Telefonisch en/of mondeling opzeggen via de leiding is niet mogelijk en zal niet in behandeling worden genomen.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Ton de Leede, ledenadministratie@dok-delft.nl