Delftpas.

Voor de Delftpas – maart 2016 tot maart 2017 – gelden de volgende regels:

Een kopie van de pas, met naam en het nummer, moet uiterlijk 1 5 mei 2016 ingeleverd worden bij de leiding van de groep waar geturnd wordt. Een verrekening met de contributie zal niet meer plaatsvinden. Zodra een kopie is ingeleverd zal de ledenadministratie deze verzilveren.

Bij goedkeuring door de organisatie van de Delftpas zal € 25.00 op de girorekening worden teruggestort.

De Delftpas kan overigens maar gebruikt worden voor 1 ( sport ) vereniging!!

 
Algemene Ledenvergadering.

De Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden op donderdag 19 mei a.s. in de kantine van de Fretstraat.

Aanvang 20.00 uur.

De opkomst van de laatste jaren was zeer matig. Het bestuur hoopt op een grote opkomst.

 
Onderlinge Wedstrijden

Op 9 april a.s. zullen in de Sporthal Buitenhof onze jaarlijkse onderlinge wedstrijden plaatsvinden.

Kom ze aanmoedigen!

 
Gaarne uw speciale aandacht voor het volgende:

Het bestuur van onze vereniging bestaat al jaren uit 4 personen!

Bovendien zal Ton de Leede, na 9 jaar als (vice) voorzitter, bij de Algemene Ledenvergadering van 2017 het bestuur verlaten.

Qua grootte van de vereniging (ongeveer 340 leden) zouden er minstens 2 nieuwe bestuursleden bij moeten komen en het liefst ook nog meer vrijwilligers, die zich op een andere manier voor de vereniging willen inzetten om met meerdere personen bv. de ledenadministratie uit te voeren.

Nogmaals gelet op het aantal leden zouden nieuwe leiding en assistenten zeer welkom zijn. De vereniging betaalt de opleidingskosten.

Nieuwsbrief maart 2016