20171025_174516
20171025_174449 - copy
20171025_174516 - copy
20171025_174449
20171025_174449 - copy
previous arrow
next arrow

Vertrouwenspersoon en VOG

Een vertrouwenscontactpersoon fungeert als eerste opvang voor bijvoorbeeld leden, sporters, ouders/verzorgers van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur etc met een klacht, probleem of een vraag. De vertrouwenscontactpersoon biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp. De vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen.

Daarnaast zal de vertrouwenscontactpersoon de vereniging adviseren en stimuleren om preventieve maatregelen te nemen.

Momenteel zijn we binnen Gymnastiekvereniging DOK-Delft aan het inventariseren wie als contactpersoon kan/wil gaan fungeren. Deze persoon zal de cursus Vertrouwenscontactpersoon (VCP) gaan volgen.

Totdat wij iemand gevonden hebben, verwijzen we u graag naar de vertrouwenspersoon van de KNGU: Henriët van der Weg

Gymnastiekvereniging DOK-Delft onderschrijft de gedragsregels van de KNGU. Al onze leiding geeft les volgens de gedragsregels van de KNGU.

VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van onze leiding in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak en/of functie binnen onze vereniging.

Alle leiding / assistentes vanaf 18 jaar hebben een VOG ingeleverd bij Gymnastiekvereniging DOK-Delft.