Beste ouders en/of verzorgers van Gymnastiekvereniging DOK-Delft,

Het is alweer even geleden dat u een nieuwsbrief heeft ontvangen van ons. Graag berichten wij u over het volgende:

Nieuw seizoen

Het nieuwe turn/gym seizoen is inmiddels weer in volle gang. We zijn blij u en uw zoon/dochter weer te mogen verwelkomen in de zaal. We gaan er samen met u weer een sportief seizoen van maken.

DOK-Delft is groeiende, en wij zijn daarom op zoek naar Turnleiding! Wellicht kunt u eens in uw naaste omgeving kijken en/of polsen of iemand interesse heeft? Hieronder vindt u meer informatie:

Gymnastiek vereniging DOK-Delft is op zoek naar jou!

Voor leuke recreanten groepen meisjes tussen 6-13 jaar zijn we op zoek naar een enthousiaste train(st)er, met een C-licentie/ Niveau 3 of de bereidheid om die te gaan halen. De groep heeft 2 niveau 2 assistentes die nog te jong zijn om de uren over te nemen. Het zijn 2 uren op donderdag van 17:30-18:30 en 18:30-19:30 (ook mogelijk om er 3 uren van te maken). Andere dagen en tijden zijn ook mogelijk voor nieuw te starten groepen. Uiteraard werken wij met een vergoeding voor deze uren. Meer weten? Mail naar: info@dok-delft.nl

Tevens zijn wij op zoek naar vrijwilligers voor allerlei activiteiten binnen de vereniging en voor nieuwe leden in het bestuur. Indien u hier interesse in heeft of meer wilt weten kunt u mailen naar: info@dok-delft.nl of loop op maandagen even langs bij de selectie groep, locatie Dasstraat, tussen 17 en 19 uur en vraag naar Tina en/of Tamara.

Opbouw Turntoestellen en Opruimen

Graag willen we u als ouders/verzorgers vragen, eigenlijk meer verzoeken (indien van toepassing op de les van uw zoon/dochter) om minimaal een kwartier van te voren aanwezig te zijn zodat u de turnleiding kunt helpen bij het opzetten/opruimen van de Turntoestellen. Uw hulp is echt nodig omdat de toestellen veelal te zwaar (en gevaarlijk) zijn om door de kinderen alleen te laten opzetten/opruimen. Hoe meer ouders er helpen hoe eerder de les kan starten en we na afloop weer allemaal snel naar huis kunnen.

Nieuwe website

Binnenkort wordt gestart met het bouwen van een nieuwe website. Daarnaast gaan we gebruik maken van Facebook. Op de nieuwe website en Facebook willen we gebruik gaan maken van beeldmateriaal/foto’s uit de turnlessen/uitjes/wedstrijden ed. Indien u geen toestemming wilt geven om uw zoon/dochter op de foto te zetten en wij deze niet mogen gebruiken op de website en/of Facebook, verzoeken wij u vriendelijk dit per mail aan ons door te geven: info@dok-delft.nl Dit graag voor 30 september a.s. doorgeven!

 

Contributie Turnen/Gym

Vanaf 1 oktober 2017 wijzigen de contributiegelden voor alle huidige en voor nieuwe (toekomstige) leden. Wij zijn dit helaas genoodzaakt i.v.m. hogere kosten voor zaalhuur/materiaal, KNGU ed. Wij hebben geconstateerd dat er nog oude inschrijfformulieren in omloop zijn en op de website staan, met daarop de oude contributiegelden. Wij zullen dit z.s.m. aanpassen. Hieronder de nieuwe tarieven per 1 oktober 2017:

Recreanten Totaal nieuwe contributie
€ 0,25 verhoging per maand bij 1 uur les €  62,50 per half jaar
€ 0,40 verhoging per maand bij 1 ½ uur les €  94,00 per half jaar
€ 0,50 verhoging per maand bij 2 uur les € 125,00 per half jaar
   
Selectie Totaal nieuwe contributie
€ 1,00 verhoging per maand € 195,00 per half jaar

 

Grote Club actie

Op zaterdag 16 september jl. is de Grote Clubactie gestart. Dit jaar doen wij ook weer mee en willen wij natuurlijk zoveel mogelijk loten verkopen. Een lot kost € 3,-. Van de opbrengst gaat maar liefst 80% (ofwel € 2,40 per lot) naar onze clubkas! Bovendien maken lotenkopers kans op fantastische prijzen met als hoofdprijs een geldbedrag van € 100.000,-!

We willen als vereniging graag sparen voor extra spelmateriaal voor in de lessen. Degene die de meeste loten verkoopt wint een prijs.

Het verkopen van de loten is heel eenvoudig. U ontvangt een boekje waar de koper zijn/haar gegevens en rekeningnummer invult op de pagina ‘Eenmalige Machtiging en het bedrag wordt eenmalig van de rekening afgeschreven. De lotennummer staan op het bankafschrift van de koper. Let op! Vraag bij het invullen van de gegevens het IBAN (volledig rekeningnummer) aan de lotenkoper. Wanneer de koper een lot heeft gekocht, geeft u de persoon een bedankbriefje (zit rechts naast het invul vak voor ‘Eenmalige Machtiging). Hij/zij kan dan zelf de deurzegel uitscheuren en met een plakbandje aan de deur hangen. Lever het boekje uiterlijk 3 november a.s. in bij de leiding van uw groep. Mocht het boekje al eerder vol zijn kan deze ook eerder ingeleverd worden. Uiteraard kan er dan eventueel een nieuw boekje worden meegenomen.

Turn/Gym les Loevesteinplaats

Helaas, we hebben het geprobeerd maar het is geen haalbare kaart. Ruim een jaar geleden hebben we de les aan de Loevesteinplaats overgenomen van Excelsior in de hoop dat de meisjes hun uurtje turnen zouden kunnen voortzetten. Nu moeten we helaas concluderen dat er te weinig leden gebruik maken van deze les. Daarom zullen we deze les na de herfstvakantie opheffen. Het is mogelijk om over te stappen naar één van onze andere lessen. Alle ouders/verzorgers van deze groep hebben inmiddels een persoonlijke brief ontvangen hierover.

Met vriendelijke groet,

Bestuur gymnastiek- en Sportvereniging DOK-Delft.

Nieuwsbrief 18 september 2017