Agenda

Secretariaat: Sabine Storm
Van der Kamlaan 55, 2625 KN  DELFT                                                                                                                                                                                                                           secretariaat@dok-delft.nl

Delft, februari 2019

L.S.

Het bestuur van de gymnastiekvereniging DOK heeft het genoegen hierbij alle leden, ouders van leden, ereleden, leden van verdienste, donateurs, commissieleden, leiding en assistenten uit te nodigen voor het bijwonen van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering zal gehouden worden op donderdag 21 maart 2019 om 20.00 uur in de kantine van de sporthal Fretstraat te Delft.                                                                                                      

Aansluitend op de jaarvergadering van de Gymnastiekvereniging DOK zal de jaarvergadering van de Sportvereniging DOK worden gehouden, waarvoor eveneens alle leden, ereleden, leden van verdienste, donateurs, commissieleden, leiding en assistenten zijn uitgenodigd. De agenda hiervoor is identiek aan die van de jaarvergadering van de gymnastiekvereniging.

Anders dan andere jaren zult u van ons geen boekje met de vergaderstukken thuis ontvangen. Deze zijn op verzoek digitaal beschikbaar. Mailt u naar secretariaat@dok-delft.nl als u deze wenst te ontvangen.

Aanvang: 20.00 uur

Agenda:

 1. Opening
 2. Goedkeuring notulen jaarverslag d.d. 19 maart 2018
 3. Goedkeuring jaarverslag secretaris
 4. Goedkeuring jaarrekening van de penningmeester
 5. Goedkeuring begroting 2019 van de penningmeester
 6. Goedkeuring verslag kascommissie, ledenadministratie, technische zaken en activiteitencommissie
 7. Contributie
 8. Jubilarissen
 9. Kascommissie: Ineke Staakman en Lydia Boogerd,
 10. Wijziging bestuursleden: gestopt: Mieke Massar als secretaris, Sabine Storm van bestuurslid naar secretaris. Verkiesbaar: Graham Elliot
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

                   

Graag tot dan.

Bestuur Sport en Gymnastiekvereniging DOK-Delft

Algemene Leden Vergadering do 21 maart 2019