20171025_174516
20171025_174516 - copy
20171025_174449
20171025_174449 - copy
previous arrow
next arrow

Kleutergym 4 tot en met 5 jaar

Het is belangrijk dat kleuters in een veilige omgeving kunnen bewegen. Wat thuis niet mag of kan is wel mogelijk in de gymzaal!

We stimuleren de motorische en geestelijke ontwikkeling spelenderwijs door wisselende bewegingssituaties aan te bieden, zoals klimmen, klauteren, springen, rollen, spelen met ballen, blokken en/of pittenzakken. Verder doen we kringspelletjes, grondoefeningen, evenwichtsoefeningen en bewegen we op muziek.

U zult merken dat gym kan bijdragen aan het verleggen van grenzen.

Gymles en de opvoeding

Uw kind leert tijdens de les onder meer hoe kleine opdrachten uitgevoerd moeten worden. Daarnaast komen het inschatten van afstand, diepte, hoogte en verte aan de orde. In de ontmoeting met andere kinderen, leert de kleuter hoe rekening met elkaar moet worden gehouden en dat je op je beurt moet wachten. Daar komen dan ook nog andere dingen bij, zoals het zingen in een kring. Samen bewegen zal uw kind meer zelfvertrouwen geven.

Spelen is leren

Het taalgevoel bij een kleuter is nog volop in ontwikkeling. Dus begrippen als: over de bank en onder de rekstok door, zijn op jonge leeftijd nog onbekende begrippen. Door beweging komen de begrippen echter tot leven. Wij helpen uw kind daarbij door bijvoorbeeld bepaalde dingen voor te doen. Zo activeren, stimuleren en ondersteunen wij, daar waar nodig is. Sommige kinderen zullen eerst 'de kat uit de boom kijken', maar na een tijdje vanzelf mee gaan doen. De kinderen zullen elkaar daarin ook stimuleren.

Informatie

Uw kind is vanaf 4 jaar welkom. Voorwaarde is wel dat uw kind zindelijk is en zelfstandig naar het toilet kan gaan. Het is mogelijk om uw kind op de wachtlijst te plaatsen voor zijn/haar 4e jaar. Echter gaan kinderen die al 4 of 5 zijn voor op de wachtlijst. Helaas blijkt nog wel eens dat, als we contact met ouders op willen nemen, de contactgegevens niet meer kloppen. Mocht dit het geval zijn, dan vervalt de wachtlijst inschrijving. Om deze reden verzoeken wij u om, mochten uw contactgegevens wijzigen, dit tijdig aan ons door te geven.

Wilt u meer weten over kleutergym, dan bent u samen met uw kleuter van harte welkom. De 1e 2 proeflessen zijn gratis! Meldt u wel van tevoren even aan via het aanmeldformulier.
Let op: Vanwege de volle lessen, kan het wel enige tijd duren voordat uw kind uitgenodigd wordt voor een proefles. Na de proeflessen kan uw kind direct lid worden.

Onze goed opgeleide train(st)ers / begeleiders zorgen ervoor dat ieder lid een passend plekje vindt binnen onze vereniging waar het op zijn/haar eigen niveau veilig en in een goed sportklimaat kan gymen/turnen.

Lesaanbod

Woensdag

Fretstraat (Tanthof Oost)

kleuters (4 tot en met 5 jaar)

15.30 - 16.30 uur