20171025_174516
20171025_174516 - copy
20171025_174449
20171025_174449 - copy
previous arrow
next arrow

Cursusregeling

DOK-Delft heeft een cursusregeling voor leden en vrijwilligers die zich actief voor DOK-Delft inzetten. Doel hiervan is om de kwaliteit van DOK-Delft blijvend te garanderen en waar mogelijk te verbeteren. Door voortdurende opleiding proberen we om nu en in de toekomst zeker te zijn van voldoende vrijwillig kader. De vergoeding voor inschrijfgeld ligt op 100%, verdeeld over 2 jaar. De cursus moet wel de goedkeuring hebben van het bestuur.

Er zijn cursussen op technisch vlak, maar bijvoorbeeld ook op bestuurlijk terrein. Meisjes vanaf 12 jaar kunnen al deelnemen aan de assistentencursus. Daarnaast noemen we hier de cursus 'Verenigingsleider Gymnastiek (VLG)', de specialisatie 'Kleutergymnastiek' en meerdere jurycursussen.

Afbouwregeling
Indien het clublid van DOK-Delft niet het diploma van een van bovenstaande opleiding/vervolgopleiding(en) heeft behaald maar wel voldoende inspanning heeft geleverd om het examen met goed gevolg af te leggen, dit ter beoordeling van het bestuur van DOK-Delft, zal vanaf de datum waarop dit is vastgesteld de onderstaande afbouwregeling gelden:

  • Na een jaar wordt door het bestuur van DOK-Delft 40% van de bovengenoemde studiekosten aan het clublid van DOK-Delft kwijtgescholden.
  • Na twee jaar wordt door het bestuur van DOK-Delft 60% van de bovengenoemde studiekosten aan het clublid van DOK-Delft kwijtgescholden.
  • De startdatum van de afbouwregeling zal schriftelijk door het bestuur van DOK-Delft aan het clublid van DOK-Delft bevestigd worden.

 

Terugbetaling bij vertrek als clublid DOK-Delft
Na het met goed gevolg afleggen van het examen van elk van de bovengenoemde opleidingen/vervolgopleidingen geldt de volgende regeling:

  • Het clublid van DOK-Delft zal tot 2 jaar na het behalen van het diploma les geven bij de vereniging DOK-Delft.
  • Bij een eerder vertrek van het clublid van DOK-Delft aanvaardt hij/zij de verplichting een eventueel resterend deel van de opleidingskosten terug te betalen.
  • Dit eventueel resterende deel wordt bepaald door de opleidingskosten gedurende 2 jaar na het behalen van het diploma met 1/24 deel per maand te verminderen.

Indien het clublid van DOK-Delft besluit om voortijdig met een opleiding/vervolgopleiding te stoppen zijn de opleidingskosten voor deze opleiding/vervolgopleiding door het bestuur van DOK-Delft direct en volledig opeisbaar.

Namens het bestuur van Gymnastiek- en Sportvereniging DOK-Delft