Wat jammer dat u uw lidmaatschap wilt opzeggen.

Opzegging dient te geschieden minimaal 1 kalendermaand voor de nieuwe betalingstermijn, d.m.v. een email naar: ledenadministratie@dok-delft.nl. Er vindt geen terugbetaling plaats. Telefonisch en/of mondeling opzeggen via de leiding is niet mogelijk en zal niet in behandeling worden genomen.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met, ledenadministratie@dok-delft.nl