De Algemene Ledenvergadering zal donderdag 19 april a.s. om 20.00 uur plaatsvinden. Locatie: Fretstraat 2, Delft. Noteer deze datum meteen in je agenda!

Iedereen is welkom…. trainers, begeleiders, leden, vrijwilligers, bestuur, betrokkenen, ouders / verzorgers.

Tijdens deze vergadering wordt veel besproken, zoals bijvoorbeeld de begroting, het jaarverslag, de contributie, algemene gang van zaken, eventuele knelpunten etc etc. Uiteraard is het ook mogelijk om vragen te stellen indien je die hebt.

Heb je vooraf vragen of wil je de stukken vooraf inzien? Neem dan contact met onze voorzitter Tina vd Ende-Polko op info@dok-delft.nl

Mail je even naar tamara@dok-delft.nl als je aanwezig bent? Graag tot dan.

Bestuur Sport en Gymnastiekvereniging DOK-Delft

ALV 19 april 2018