Vacatures

Ooit aan vrijwilligerswerk gedacht? 

Om DOK draaiende te kunnen houden, zijn we afhankelijk van vrijwilligers.  Vrijwilligers zijn niet noodzakelijkerwijs professionals, het zijn vooral enthousiaste ouders, opa’s , oma’s etc die DOK willen helpen. Vrijwilligers worden in de uitvoering van hun taken ondersteund door onze huidige vrijwilligers.
Hoe meer mensen DOK helpen, hoe meer we voor de leden kunnen doen.

We hebben een toegewijd bestuur dat voor veel dingen zorgen: ledenadministratie, financiën, technische zaken, enzovoort.  Naast deze taken zijn er nog andere taken die gedaan moeten worden. Het bestuur heeft helaas geen tijd om deze taken op te pakken en ook niet altijd de juiste kennis. Er zijn meerdere functies open, maar we zijn dringend op zoek naar vrijwilligers die in het bestuur willen zitten, met name een penningmeester, ledenadministratie en een voorzitter. Het huidige bestuur blijft uiteraard bestaan om nieuwe vrijwilligers op te leiden.

Als vrijwilliger bij DOK sta je er niet alleen voor. Je werkt samen met een team van enthousiaste en ervaren vrijwilligers.
Ons doel is om de openstaande posities in te vullen voor de start van het nieuwe seizoen. Om dit te bereiken hopen we de nieuwe bestuursleden voor te stellen tijdens de Algemene Ledenvergadering op 28 juni. Vele handen maken licht werk, waardoor DOK goed te combineren blijft met je baan en gezin.

We kunnen jouw hulp goed gebruiken!

Bestuur

Onderstaand een tabel met de functies waarvoor vrijwilligers gezocht worden en de taken die bij deze functies horen.

Functie Taken
Ledenadministratie (1-2 personen) – hoofd ledenadministratie gym
– presentielijsten gym sturen en controleren
– contributie gym innen (bezet)
– wachtlijst beheer gym (bezet)
– mailbox ledenadministratie@dok-delft.nl beheren
Ledenadministratie sport (bezet) – presentielijsten sport sturen en controleren
– contributie sport innen
Contactpersoon sport (1 persoon) – tussenpersoon tussen sport en bestuur
– beschikbaarheid van zalen en indien nodig regelen van vervangende trainer
Secretaris (1 persoon) – secretaris met zitting in het bestuur
– notuleren bij bestuursvergaderingen (1 keer in de circa 6 weken)
– ALV organiseren
– adressenbestand up-to-date houden
Voorzitter (1 persoon) – voorzitter met zitting in het bestuur
– coördineren
– toezicht houden 
Penningmeester (bezet)  – zorgen voor uitbetaling leiding
– inhuur en afzeggen sporthallen
– betaling externen (KNGU contributie/sporthallen)
– algemeen overzicht financiën DOK (ook interne geldstromen)
Technische zaken (2 personen) – zitting technische commissie
– verantwoordelijk voor een goed contact tussen bestuur en leiding
– samen met leiding verantwoordelijk voor voldoende nieuwe aanwas leiding
– rekruteren van juryleden 
Technische commissie (minimaal 1 persoon technische zaken + 1 leiding + 1 persoon) – toestelbeheer
– toestelkeuring
– juryleden regelen
– up to date blijven met richtlijnen van het KNGU voor lessen, wedstrijden en juryleden
Overige taken (idealiter minimaal 2 personen erbij) – 1 contactpersoon met zitting in het bestuur
– sponsoring
– turnpakjes/DOK kledinglijn verzorgen
– website beheer (bezet)
– sociale media (bezet)
– activiteitencommissie (bezet)

Functies in rood: vrijwilligers op korte termijn dringend nodig
Functies in groen: vrijwilligers nodig om het bestuur te ondersteunen

Kan en wil jij ons helpen? Laat het weten door te mailen naar info@DOK-delft.nl of neem contact op met de trainer van jouw kind.

Twijfel je? Laten we met elkaar in contact komen om kennis te maken en te bespreken welke mogelijkheden er zijn. 

Met enthousiaste turngroet,
Graham Elliott
(vice-voorzitter)