Delft, 1 juli 2019

Beste ouders en/of verzorgers van Gymnastiekvereniging DOK-Delft,

De vakantie staat weer voor de deur en middels deze nieuwsbrief brengen we jullie graag weer op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen binnen de vereniging.

Contributieverhoging

De Algemene Ledenvergadering werd gehouden op donderdag 21 maart jl. De jaarlijkse (vaste) onderwerpen zijn aan de orde geweest. Het agendapunt “verhoging contributie” willen we graag even uitlichten. Aan de Algemene Leden is gevraagd de contributie te verhogen. De voornaamste reden hiervan is om de lessen kostendekkend te maken. Momenteel is dit niet bij alle groepen het geval.   Om dit op te vangen zal de contributie omhoog gaan.

De verhoging gaat in per 1 oktober 2019. De automatische incasso wordt hierop aangepast.
De nieuwe contributieprijzen vind je op onze website.

Wedstrijden
De Onderlinge Wedstrijden zijn dit jaar gehouden op 25 mei 2019. Deze zijn evenals voorgaande jaren in de sporthal ‘Buitenhof’ gehouden. Een leuke, intensieve maar vooral sportieve dag was het. De foto’s worden momenteel bewerkt en bekijkklaar gemaakt. Hier volgt een apart bericht over op social media.

Dit jaar zijn er ook weer een aantal wedstrijden gehouden voor de selectieteams en het tussenselectie team. Er zijn dit jaar mooie scores gehaald en diverse podiumprijzen behaald. Iedereen van harte gefeliciteerd. Diverse foto’s zullen straks op onze website en social media geplaatst worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonder vrijwilligers geen vereniging
Zonder vrijwilligers kan onze club niet bestaan. Wist u dat onze leiding ook vrijwilligers zijn? Omdat het vinden van leiding zo lastig is (landelijk probleem) kunnen we uw hulp goed gebruiken! Wij koesteren al onze vrijwilligers en hebben daarom twee nieuwe leden van verdiensten benoemd.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering afgelopen maart hebben we twee trouwe zeer belangrijke vrijwilligers in het zonnetje gezet en beloond met een oorkonde. Elja van Rijt en Anoeska Suijker zijn benoemd tot lid van verdienste bij DOK. Deze titel hebben zij ontvangen vanwege hun jarenlange inzet, medewerking en betrokkenheid bij de vereniging. Van harte gefeliciteerd en uiteraard bedankt.

 

 

 

 

 

 

 

We zoeken daarnaast met SPOED:
Juryleden: Om mee te kunnen doen in de competitie tijdens regio en districtswedstrijden, is DOK verplicht om jury leden aan te leveren. Omdat deze heel schaars zijn binnen onze vereniging, doen wij graag een beroep op ouders/verzorgers. Wil jij gaan jureren namens DOK? Stuur ons dan even een mail, dan bespreken we de opleidingsmogelijkheden, info@dok-delft.nl. Je kunt ook de leiding vragen om informatie of een van de bestuursleden. Zij zijn regelmatig aanwezig bij diverse lessen.

Leiding en assistentes: Het vinden van leiding is momenteel een landelijke uitdaging. Interesse? Stuur ons dan even een mail, dan bespreken we de mogelijkheden, info@dok-delft.nl. Ook staat er een vacature uit. Deze vind je op onze website.

Heeft u ook een paar uren tijd? Neem contact op met ons! Er is altijd wat te doen en we vinden altijd wel iets passends. Ook voor eenmalige of jaarlijkse “klusjes” houden we ons sterk aanbevolen.

We wensen iedereen een fijne vakantie! Vanaf maandag 3 september starten we weer met de lessen.

Met vriendelijke groeten, Bestuur Gymnastiekvereniging DOK-Delft

Volg je ons al op Social Media?
Facebook         : https://www.facebook.com/gymnastiekverenigingDokDelft/
Instagram         : https://www.instagram.com/gymnastiekverenigingdokdelft/
Twitter              : https://twitter.com/GYMDOKDelft

Nieuwsbrief 1 juli 2019