previous arrow
next arrow
Slider

Contributie Gym/Turnen

Onderstaande prijzen (per half jaar) gelden vanaf 1 oktober 2019. Dit is inclusief KNGU bondscontributie, verzekeringspremies, materiaal etc.

Jeugd turnen € 70,00 
Extra 2e uur turnen € 70,00
Tussenselectie 1,5 uur € 105,00
Selectie 4 uur € 225,00
Dames/Heren turnen € 94,00        
Jongens 1 uur € 70,00
Jongens 1,5 uur € 105,00

Betaling is per half jaar. De eerste keer wordt de contributie afgeschreven vanaf de datum van lidmaatschap tot het volgende betalingstermijn plus het inschrijfgeld. Daarna wordt de contributie ieder half jaar via automatisch incasso afgeschreven (april en oktober).
U betaalt eenmalig inschrijfgeld van € 6,00.

Indien u de contributie niet tijdig voldoet, kan dit uiteindelijk consequenties hebben voor eventuele deelname aan de les. Indien u overgaat tot betaling na ontvangst van de nota, wordt er € 1,50 onkosten in rekening gebracht per inning.

Opzegging dient te geschieden minimaal 1 kalender maand voor de nieuwe betalingstermijn (Dus: voor 1 maart of voor 1 september), d.m.v. een email naar: ledenadministratie@dok-delft.nl. Er vindt geen terugbetaling plaats. Telefonisch en/of mondeling opzeggen via de leiding is niet mogelijk en zal niet in behandeling worden genomen.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met, ledenadministratie@dok-delft.nl