20171025_174516
20171025_174516 - copy
20171025_174449
20171025_174449 - copy
previous arrow
next arrow

Contributie Gym/Turnen

Onderstaande prijzen zijn de bedragen voor een half jaar en gelden vanaf 1 oktober 2019. Dit is inclusief KNGU bondscontributie, verzekeringspremies, materiaal etc.

Jeugd turnen/kleutergym (1 uur): € 70,00 
13+ (2 uur): € 125,00
Tussenselectie/12+ (1,5 uur): € 105,00
Selectie (4 uur): € 225,00

Betaling is (vanaf oktober 2021) per drie maanden. De eerste keer wordt de contributie afgeschreven vanaf de datum van lidmaatschap tot het volgende betalingstermijn plus het inschrijfgeld. Daarna wordt de contributie iedere drie maanden via automatisch incasso afgeschreven (januari, april, juli en oktober).
U betaalt eenmalig inschrijfgeld van € 6,00.

Indien u de contributie niet tijdig voldoet, kan dit uiteindelijk consequenties hebben voor eventuele deelname aan de les. Indien u overgaat tot betaling na ontvangst van de nota, wordt er € 1,50 onkosten in rekening gebracht per inning.

Opzegging dient te geschieden minimaal 1 kalender maand voor de nieuwe betalingstermijn, d.m.v. een email naar: ledenadministratie@dok-delft.nl. Er vindt geen terugbetaling plaats. Telefonisch en/of mondeling opzeggen via de leiding is niet mogelijk en zal niet in behandeling worden genomen.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met, ledenadministratie@dok-delft.nl