Door de nieuwe maatregelen is het voor de sportvereniging helaas even niet meer mogelijk om te sporten. De turnlessen kunnen gelukkig wel nog door blijven gaan, dus we zien alle kinderen graag gewoon op de lessen.

Hou daarbij wel rekening met de volgende regels:

  • bij vekoudsheidsklachten: blijf thuis (mogen de kinderen naar school, dan mogen ze ook komen turnen)
  • Brengen en halen gebeurt buiten de zaal (ouders blijven zoveel mogelijk buiten wachten).
  • De kleedkamers zijn dicht  

Mocht het stoppen van de lessen gevolgen hebben voor de gemaakte kosten, dan zal hier bij de contributie-inning van april zoveel mogelijk rekening mee worden gehouden.

 

Geen sport, wel turnen