Delft, september 2020

Het bestuur van de gymnastiekvereniging DOK heeft het genoegen hierbij alle leden, ouders van leden, ereleden, leden van verdienste, donateurs, commissieleden, leiding en assistenten uit te nodigen voor het bijwonen van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering zal gehouden worden op donderdag 1 oktober 2020 om 20.00 uur in buurthuis Het Voorhof, Herman Gorterhof 165, 2624 XL Delft. Er mogen (i.v.m. de coronaregels) maximaal 16 personen in deze ruimte. Aanmelden via secretariaat@dok-delft.nl is dit keer dus verplicht.

Aansluitend op de jaarvergadering van de Gymnastiekvereniging DOK zal de jaarvergadering van de Sportvereniging DOK worden gehouden, waarvoor eveneens alle leden, ereleden, leden van verdienste, donateurs, commissieleden, leiding en assistenten zijn uitgenodigd. De agenda hiervoor is identiek aan die van de jaarvergadering van de gymnastiekvereniging.

De stukken voor de ALV ontvangt u binnen een week in digitale vorm en zijn ook op te vragen bij het secretariaat.

Aanvang: 20.00 uur

Agenda:

1. Opening
2. Goedkeuring notulen jaarverslag d.d. 21 maart 2019
3. Goedkeuring jaarverslag secretaris
4. Goedkeuring jaarrekening van de penningmeester
5. Goedkeuring begroting 2020 van de penningmeester
6. Goedkeuring verslag kascommissie, ledenadministratie, technische zaken en activiteitencommissie
7. Kascommissie: Ineke Staakman en Lydia Boogerd,
8. Wijziging bestuursleden: gestopt: Tina van de Ende, Agatha Bos, Sabine van Bleijswijk, Tamara Drevijn. Gestart: Inge Geuzebroek. Wijziging: Graham Elliot van bestuurslid naar vice-voorzitter.
9. Rondvraag
10. Sluiting

Met vriendelijke groet,

Sabine Storm
secretariaat@dok-delft.nl

ALV 1 oktober