Met droefenis hebben wij kennisgenomen van het overlijden van ons erelid

Jan van Velzen

Jan is vele, vele jaren betrokken geweest bij onze vereniging. Zowel bestuurlijk als actief. Hiervoor zijn wij hem zeer erkentelijk. Hij laat een onuitwisbare herinnering bij ons achter. 

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, over wie hij altijd met veel liefde en trots sprak, heel veel sterkte toe. 

Gymnastiek- en sportvereniging DOK Delft

In memoriam – Jan van Velzen