Algemene Ledenvergadering

Graag nodigen wij jullie uit voor de algemene ledenvergadering op 14 oktober 2021. Noteer deze datum alvast in uw agenda!

Ieder jaar vindt er een algemene ledenvergadering plaats. Uiteraard is iedereen welkom, Trainers, begeleiders, leden, vrijwilligers, bestuur, betrokkenen, ouders / verzorgers.

Tijdens deze vergadering wordt veel besproken, zoals bijvoorbeeld de begroting, het jaarverslag, de contributie, algemene gang van zaken, eventuele knelpunten etc etc. Uiteraard is het ook mogelijk om vragen te stellen indien u die heeft.

Heeft u vooraf vragen of wilt u de stukken vooraf inzien? Neem dan contact met onze vice-voorzitter Graham Elliott info@dok-delft.nl

Graag tot 14 oktober!

 

 

 

 

ALV 14-10-2021