Arrow
Arrow
Slider

Algemene Ledenvergadering

Ieder jaar vindt er een algemene ledenvergadering plaats. Alle leden zijn welkom evenals trainers, begeleiders, leden, vrijwilligers, bestuur, betrokkenen, ouders / verzorgers.

Tijdens deze vergadering wordt veel besproken, zoals bijvoorbeeld de begroting, het jaarverslag, de contributie, algemene gang van zaken, eventuele knelpunten etc etc. Uiteraard is het ook mogelijk om vragen te stellen indien u die heeft.

Heeft u vooraf vragen of wilt u de stukken vooraf inzien? Neem dan contact met onze voorzitter Tina vd Ende-Polko op info@dok-delft.nl

Zodra het bekend is wanneer de eerst volgende algemene ledenvergadering (2018) plaats zal vinden, kunt u dat hier vinden.
Noteer deze datum dan meteen in uw agenda!

Graag tot dan.