Cursusregeling

CURSUSSEN

DOK heeft een cursusregeling voor leden en vrijwilligers die zich actief voor DOK inzetten. Doel daarvan is de kwaliteit van DOK blijvend te garanderen en waar mogelijk te verbeteren. Door voortdurende opleiding proberen we ook om nu en in de toekomst zeker te zijn van voldoende vrijwillig kader. De vergoeding voor inschrijfgeld ligt op 100%, verdeeld over 2 jaar. De cursus moet wel de goedkeuring hebben van het bestuur.

Er zijn cursussen op technisch vlak, maar bijvoorbeeld ook op bestuurlijk terrein. Meisjes vanaf 12 jaar kunnen al deelnemen aan de assistentencursus. Daarnaast noemen we hier de cursus 'Verenigingsleider Gymnastiek (VLG)', de specialisatie 'Kleutergymnastiek' en meerdere jurycursussen. Kortom: voor iedereen die DOK een warm hart toedraagt, is er wat wils.

Het bestuur


CURSUSREGELING

Afbouwregeling
Indien clublid DOK niet het diploma van een van bovenstaande opleiding/vervolgopleiding(en) heeft behaald maar wel voldoende inspanning heeft geleverd om het examen met goed gevolg af te leggen, dit ter beoordeling van bestuur DOK, zal vanaf de datum waarop dit is vastgesteld de onderstaande afbouwregeling gelden:
Na een jaar wordt door bestuur DOK 40% van de bovengenoemde studiekosten aan clublid DOK kwijtgescholden.
Na twee jaar wordt door bestuur DOK 60% van de bovengenoemde studiekosten aan clublid DOK kwijtgescholden.
De startdatum van de afbouwregeling zal schriftelijk door bestuur DOK aan clublid DOK bevestigd worden.

Terugbetaling bij vertrek als clublid DOK
Na het met goed gevolg afleggen van het examen van elk van de bovengenoemde opleidingen/vervolgopleidingen geldt de volgende regeling:
Clublid DOK zal tot 2 jaar na het behalen van het diploma les geven bij de vereniging DOK.
Bij een eerder vertrek van het clublid DOK aanvaardt hij/zij de verplichting een eventueel resterend deel van de opleidingskosten terug te betalen.
Dit eventueel resterende deel wordt bepaald door de opleidingskosten gedurende 2 jaar na het behalen van het diploma met 1/24 deel per maand te verminderen.

Indien clublid DOK besluit om voortijdig met een opleiding/vervolgopleiding te stoppen zijn de opleidingskosten voor deze opleiding/vervolgopleiding door bestuur DOK direct en volledig opeisbaar.

Het bestuur