Contributie Sport per half jaar

Sportvereniging

Aerobic
Eur        61,00
Dames Conditietraining
Eur        61,00
Dames Conditietraining 55+
Eur        39,00
Badminton
Eur        72,25
Volleybal
Eur        75,00
Volleybal 55+
Eur        51,00
Inschrijfgeld
Eur          6,00
Onder voorbehoud van wijzigingen

CONTRIBUTIE
Betaling geschiedt uitsluitend per automatisch incasso in de maanden april en oktober.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

OPZEGGEN VAN HET LIDMAATSCHAP:
Schriftelijk bij de LEDENADMINISTRATIE
U bent contributie verschuldigd per half jaar. Indien u wilt opzeggen, geldt hiervoor een opzegtermijn van 1 maand.
Contributie wordt per half jaar verschuldigd in de volgende perioden:

 • april tot en met september (opzegging voor 1 maart)
 • oktober tot en met maart (opzegging voor 1 september)

  Indien u overgaat tot betaling na ontvangst van de nota zijn wij genoodzaakt Eur 1,50 onkosten in rekening te brengen. Ook de vereniging dient aan ING te betalen voor handmatig postverkeer.

  Het opzeggen van het lidmaatschap is alleen schriftelijk mogelijk via de ledenadministratie onder vermelding van het lesuur en zo mogelijk de reden van opzegging. Opzegging kan via ledenadministratie@dok-delft.nl
  Telefonische of mondelinge opzeggingen via de leiding zijn niet mogelijk.
  1 Maand voor het begin van de volgende contributieperiode (1 maart en 1 september) moet je aangeven wanneer het lidmaatschap stopt. Er vindt geen terugbetaling plaats.


  Contributie en Ledenadministratie
  Ton de Leede

  Stuur e-mail aan Contributie en Ledenadministratie  TIJDELIJK OPZEGGEN VAN JE LES
  Bij DOK is er een mogelijkheid om tijdelijk je les op te zeggen. Dit moet je dan schriftelijk, met reden, doorgeven aan de ledenadministratie. Het bestuur bekijkt dan het verzoek en bepaalt in overleg met de aanvrager de regeling. Redenen om tijdelijk te bedanken zijn bijvoorbeeld:

 • zwangerschap
 • op doktersadvies een tijdje niet mogen sporten